Εργοδότης

Προσωρινή Απασχόληση

Η ICAP Employment Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσωρινής απασχόλησης παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνοντας την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (λόγω εποχικότητας, αυξημένου φόρτου εργασίας, άδειας εγκυμοσύνης, ασθένειας κ.α.).

Δείτε περισσότερα
Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Η ICAP Outsourcing Solutions έχει μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία στην παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού και εξειδικευμένων έργων πρόσληψης, παρέχοντας τις καλύτερες πρακτικές μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας end-to-end RPO, ή λύσεις εύρεσης προσωπικού (εύρεση, έλεγχος, αξιολόγηση, offer management, exit interviews κλπ.)

Δείτε περισσότερα
Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει πλήρως τον αποτελεσματικό και αποδοτικό υπολογισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας μισθοδοσίας του οργανισμού σας, προσφέροντας εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου, εμπιστευτικότητα, ακρίβεια των αποτελεσμάτων και έλεγχο του κόστους.

Δείτε περισσότερα
Διάθεση Προσωπικού

Η ICAP Outsourcing Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διάθεσης προσωπικού για πλήρη ή μερική απασχόληση, καλύπτοντας μόνιμες ή προσωρινές ανάγκες του οργανισμού σας

Δείτε περισσότερα
Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Η ICAP Outsourcing Solutions δρα ως πραγματικός συνεργάτης, παρέχοντας λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα που επιτρέπουν στις εταιρείες να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες και στις στρατηγικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Δείτε περισσότερα
Υπηρεσίες Field Marketing

Η ICAP Outsourcing Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Field Marketing και είναι σε θέση να αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του εκάστοτε έργου.

Δείτε περισσότερα

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Με την παροχή καινοτόμων λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού συνδέουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις.