Προσωρινή Απασχόληση

Η ICAP Employment Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσωρινής απασχόλησης παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνοντας την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (λόγω εποχικότητας, αυξημένου φόρτου εργασίας, άδειας εγκυμοσύνης, ασθένειας κ.α.).

Οφέλη Προσωρινής Απασχόλησης:

  • Αποφυγή αιτιολόγησης απόλυσης, μέσω πολλαπλών ανανεούμενων συμβάσεων
  • Παρακολούθηση νομοθετικών αλλαγών προς αποφυγή λαθών και προστίμων
  • Απλοποίηση διαδικασιών (απαλλαγή από διαδικασίες μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων)
  • Άμεση διαθεσιμότητα έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού
  • Έγκαιρη κάλυψη έκτακτων ή/και εποχιακών θέσεων εργασίας
  • Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού (έκδοση αναφορών και προβλέψεων)
  • Ελεγχόμενη διαχείριση κόστους μισθοδοσίας (budgeting)