Υποψήφιος

ICAP Employment Solutions, απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις πελατών της και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ν.Α. Ευρώπη.

Aπό το 1999 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης και διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη μόνιμων ή βραχυπρόθεσμων αναγκών σε εταιρείες-πελάτες της.
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές HR, εντοπίζουν και αξιολογούν στελέχη και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, από όλους τους κλάδους της αγοράς.