Ποιοι είμαστε

Η ICAP Employment Solutions δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1999 με γραφεία σε δύο ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ενώ ταυτόχρονα έχει εδραιωθεί με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με θυγατρικές σε Βουλγαρία και Κύπρο.

ICAP Employment Solutions in numbers

0

Έτος δραστηριοποίησης

0

Εργαζόμενοι

0

Ισχυρή παρουσία σε 3 χώρες

0

Βασικοί κλάδοι πελατολογίου