Υπηρεσίες Field Marketing

Η ICAP Outsourcing Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Field Marketing και είναι σε θέση να αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του εκάστοτε έργου.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στους τομείς της επιλογής και διαχείρισης προσωπικού, αλλά χρησιμοποιώντας και τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες διαδικασίες διαχείρισης.

Εξειδίκευση στις εξής ειδικότητες:

  • Sales
  • Merchandising
  • Promotion
  • Mystery Shopping
  • Auditing