Διάθεση Προσωπικού

Η ICAP Outsourcing Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διάθεσης προσωπικού για πλήρη ή μερική απασχόληση, καλύπτοντας μόνιμες ή προσωρινές ανάγκες του οργανισμού σας οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Την εύρεση και την πρόσληψη προσωπικού, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όχι μόνο της θέσης αλλά και του οργανισμού
 • Προετοιμασία και υπογραφή των συμβάσεων εργασίας
 • Υποβολή σχετικών εγγράφων στους δημόσιους φορείς
 • Υπολογισμό και διεκπεραίωση μισθοδοσίας
 • Παροχή υποστηρικτικών διαδικασιών προς την εταιρεία αλλά και τους εργαζόμενους

Οφέλη Υπηρεσιών Outsourcing:

 • Έλεγχος & μείωση κόστους
 • Άμεση παροχή εξειδικευμένου προσωπικού
 • Ευελιξία εργατικού δυναμικού
 • Απλοποίηση διαδικασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού
 • Αυστηρή τήρηση καταβολής όλων των νόμιμων προς τον εργαζόμενο