Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την απασχολησιμότητα και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για θέσεις εργασίας.
Η ομάδα της ICAP Employment Solutions σε άρθρο της στην έκδοση της ICAP CRIF, Leading Employers in Greece, απαντά στο ερώτημα

Πώς οι αλλαγές στα εργασιακά έχουν δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος συνεργασίας με τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.
Η ομάδα της ICAP Employment Solutions σε άρθρο της στην έκδοση της ICAP CRIF, Leading Employers in Greece, παραθέτει τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας

How can we help you?

With the provision of innovative Human Resources solutions we connect people and businesses.